Fiskeritidskrift för Finland

Fiskerinyheter sedan 1892. Fiskevård, nyttjandet av fiskstammar, senaste forskning inom fiske och miljö, ställningstaganden och övriga ärenden som berör delägarlag och fiskeområden.

Senaste nummer med har utkommit den 11 maj.

Innehåll

* Ledaren
* Notiser
* Marie har yrkesfisket i blodet Malin Lönnroth
* Bästa och sämsta vinterfisket på längre Marina Nyqvist 
* Kustfisket i kris behöver mångsidiga lösningar Petri Suuronen
* Nordisk samarbetsgrupp efterlyser gemensam förvaltning av skarv 
* Finlands rekordfiskar 
* Östersjöns fiskerigrupper enar krafterna i fråga om säl och skarv  Esko Taanila 
* Sälkurser lockade många jägare Malin Lönnroth
* Ändringar i bestämmelserna om kommersiellt fiske 
* Äntligen tejstefisk på rekordfisklistan Tapio Gustafsson
* Vem bevakar det allmänna intresset? Hanna Halmeenpää
* Storryssjefiske i HFD Jenny Fredrikson

 

 

* Juristen har ordet
* Händelsekalendern 2018
* Fiskeritidskrift för 100 år sedan
* Personnytt

Nummer 3/2018 utkommer den 7 september.

Vill du prenumerera på Fiskeritidskrift? Kontakta Fiskeritidskrifts redaktion om du vill ha ett provnummer av tidningen.

 

Allmänt

UtgivareCentralförbundet för Fiskerihushållning
ChefredaktörMalin Lönnroth
Antal nr/år4
PrenumerationsprisFör år 2018 Fortlöpande 34 €/år Tidsbunden 35/år

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressMalms handelväg 26
00700 Helsingfors
Prenumerationerfiskeri@ahven.net
Webbplatswww.ahven.net/fiskeritidskrift

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige